Majas temperatuuri ja niiskustaseme hoidmine

Image

                                                                         Toatemperatuuri ja õhuniiskuse andurid

See süsteem võimaldab juhtida temperatuuri automaatrežiimil või igas ruumis soovitud temperatuuri käsitsi reguleerimisega tahvli või arvuti liidesest.
Kütte juhtimise mugavuse huvides saab määrata küttestseenid. Küttestseenis paiknevad ja salvestatakse vajalike õhutemperatuuri seadistuste olekud. Vastava stseeni aktiveerimisel salvestatakse stseenis salvestatud parameetrid töötavaks. Stseeni T aktiveerimine toimub juhtimiskäskluse peale liidesest või vastavalt valitud taimerile.
Soovi korral võib kasutada patareitoitel, sisemise andmeedastusprotokolli alusel töötavat temperatuuri- ja niiskuseandurit. Sel juhul ei ole juhtmestikku vaja.
Paigaldus. Temperatuuriandurite juhtmed peavad paiknema ustest ja akendest vähemalt 2 meetri kaugusel ja põrandas 90 sentimeetri kõrgusel. Kui vaja, paigaldada eraldi pistikupessa.
Termoelektriline servoajam 24-220 V paigaldatakse põrandakütte kollektori kontuuri (antud servoajam tuleb kindlasti markeerida kooskõlas projektiga).
Andurite korrasoleku kontroll toimub kindla temperatuuri järgi ja kui temperatuurianduri temperatuur ületab 30 kraadi piiri, edastatakse teade: «Hoiatus: Temperatuuriandur ületab teie määratud temperatuurivahemikku ja võib olla kahjustatud». Maja küte jätkab töötamist ilma ruumi temperatuuri stabiliseerimiseta.