Tsentraliseeritud

Image

Tsentraliseeritute all mõeldakse juhtmega ja juhtmeta nutimajade alamliike, kus seadmete juhtimine toimub keskkontrolleri kaudu. See kujutab endast mikroarvutit paljude pesadega väliste seadmete ühendamiseks. Selles kontrolleris toimub signaalide vastuvõtt ja käskluste edastamine täiturseadmetesse.

                                     Eelised ja puudused

Tsentraliseeritud lahenduste eeliste hulka võib lugeda võimalust juhtida kõiki kodu alamsüsteeme ühest seadmest. Igat andurit ja seadet ei ole vaja eraldi programmeerida ja sellele aega raisata. Piisab stsenaariumide kontrollerisse laadimisest, pärast mida töötab kogu konstruktsioon automaatrežiimil. Veel üheks plussiks on paljude seadmete ühilduvus.
Siiski ei pääse selle variandi puhul ka puudustest. Tsentraalse skeemi peamiseks miinuseks on vähene töökindlus. Kui keskkontroller ootamatult rivist välja läheb, lakkab kogu automaatika töötamast. Vaatamata sellele, et juhtseadmed on tehtud töökindlaks, on väike võimalus automatiseerimise väljalülitumiseks siiski olemas. Teine puudus on üsna krõbe hind, mis on seletatav skeemi paljude võimalustega.